Agader convoca axudas para o desenvolvemento rural
Pekecha
Creatividad digital
Síguenos

Pekecha

Pekecha / Social Media  / Agader convoca axudas, para que dende o rural, leves a cabo o teu proxecto!

Agader convoca axudas, para que dende o rural, leves a cabo o teu proxecto!

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural lanza as subvencións para actividades non agrícolas co fin de fomentar a diversificación económica, o equilibrio territorial e a sustentabilidade do medio rural, tanto en termos sociais como económicos, incidindo directamente na área focal 6A. As axudas teñen un orzamento total de 3.500.000€.

Obxectivos:

 • Lograr un desenvolvemento territorial equilibrado das economías e comunidades rurais, incluíndo a creación e conservación do emprego.
 • Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais, facendo especial fincapé en facilitar a diversificación, a creación e o desenvolvemento de pequenas empresas e a creación de emprego.
 • Fomentar a creación e desenvolvemento de pequenas empresas non agrícolas, que conforman un elemento substancial da economía rural, canalizando o apoio cara ao fomento do emprego e á creación de postos de traballo de calidade, como unha oportunidade de asentar poboación e aumentar a competitividade das zonas rurais.

O prazo para solicitar as axudas comezou o 8 de abril e terá una duración dun mes.

Os beneficiarios son:

 • Pequenas empresas
 • Persoas físicas que residan nunha zona rural de Galicia.
 • Titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.

Dende a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural entenden que é necesario fomentar a competitividade das explotacións agrarias cara as actividades non agrícolas, apoiando a procura de novas liñas de negocio que complementen a renda agraria, de forma que se reduza a estacionalidade e se aumente a independencia do sector.

Serán subvencionables os proxectos destinados á creación, ampliación e/ou modernización de pequenas empresas que desenvolven actividades non agrarias nos seguintes sectores e ámbitos de actividade:

 • Industrias, fábricas e locais destinados á producción de bens e materiais.
 • Transformación e/ou comercialización de productos agrarios.
 • Prestación de servizos en calquera sector económico.
 • Prestación de servizos sociais.
 • Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
 • Artesanía e actividades artesanais.
 • Actividades baseadas nas novas TIC, innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
 • Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.
 • Comercio polo miúdo de produtos.
 • No sector da restauración turística: creación de novos restaurantes situados en construción patrimoniais senlleiras, investimentos destinados a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas dos establecementos de restauración xa existentes.
 • Actividade turística de aloxamento para o aumento de categoría e outras actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

Para obter documentación normalizada ou información adicional podedes dirixirvos aos seguintes medios:

 1. Na páxina web da Agader http://agader.xunta.es
 2. Na Guía de procedementos e servizos, no enderezo: https://sede.xunta.es/guia-de-procedementos.
 3. No teléfono 981 54 73 82 (Agader).
 4.  De xeito presencial, na Agader (lugar da Barcia, 56, Laraño, 15897 Santiago de Compostela), con cita previa no teléfono 981 54 73 82.

 

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!