Pekecha
Creatividad digital

Marketing Digital

Pekecha / Marketing Digital (Page 12)
O IGAPE publica axudas aos distintos sectores dentro do turismo para accións de marketing e promoción no exterior.

O IGAPE publica axudas dentro do sector do turismo para accións de marketing e promoción no exterior

O IGAPE publica axudas aos distintos sectores dentro do turismo para accións de marketing e promoción no exterior Dirixidas a: Hoteis e aloxamentos. Aloxamentos turísticos e outros. Campings e aparcadoiros de caravanas. Actividades de turismo activo. Organización de convencións e ferias de mostra. Estas axudas teñen o obxecto de realizar: Actuacións de difusión...